Privacy regels

Wij zijn NIET commerciëel, dus......

  • gebruiken wij uw gegevens uitsluitend om u over ons reilen en zeilen te informeren, tenzij u ons heeft medegedeeld daar geen prijs op te stellen.
  • Het gebruik van uw gegevens blijft dus beperkt tot (gedeeltelijke) verwerking op de site van de Spanish Timbrado Society en voor onze eigen mailinglijst.
  • Wij doen niet aan cookies of iets dergelijks (tracking etc) uit commerciël belang.
  • Het lijkt ons sterk genoodzaakt te zijn dit beleid te moeten wijzigen maar indien dit nodig mocht blijken dan zal dit aan U bekend gemaakt worden zodat u altijd Uw bezwaren kenbaar kunt maken en eventueel Uw gegevens kunt doen verwijderen.
  • Wij zorgen ervoor dat uw informatie behandeld wordt met het allergrootste respect echter nemen geen verantwoordelijkheid voor gebruik van gegevens welke op de site geplaatst zijn.
  • Op verzoek corrigeren, verwijderen of blokkeren wij uw gegevens indien U dit aan ons kenbaar maakt!
    Wij zijn natuurlijk wel gehouden de regels van Webnode te respecteren.