Spanish Timbrado Wedstrijden    

Wedstrijden waar u aan deel kunt nemen met uw timbrado's.

2 December 2023      Onze eigen wedstrijd in Utrecht. 
                                     
 
28 en 29 December Internationale wedstrijd met Spaanse keurmeesters.