Zangtoeren

Wat is een toer?

Een zin in onze taal is  het lied bij een kanarie.

Een zin is opgebouwd uit woorden. Een lied opgebouwd uit toeren.

Een woord bestaat uit lettergrepen en die weer uit  klinkers  en medeklinkers.

Dit is bij de toer ook  zo.

Ononderbroken toeren (continue)  = 10 of meer lettergrepen per sec.,

Afgezette toeren (semicontinue)  = 5 tot 9 lettergrepen per sec.

Onderbroken toeren (discontinue) =  4 of minder lettergrepen per sec.

Modulerende toeren. = toeren waarvan de toon golvend is, stijgend is (van laag naar hoog) of dalend is (van hoog naar laag). Ook is er nog een vlakke toer.  Dat geldt ook voor de geluidssterkte. De toon kan van zacht naar hard gaan of van hard naar zacht etc.

Foutieve toeren

Rascada oftewel schurende klank. Hoor je vaak bij de roltoeren. De R is veel sterker dan de  klinker en dat geeft dan een schurend geluid.

Estridencias oftewel scherpe klank. Dit ontstaat als de toon te hoog of te schel is.

Nasalidad oftewel neusklank. Denk maar aan iemand die verkouden is en door de neus praat. Bij deze toer hoor je de medeklinkers teveel zoals bijvoorbeeld de G.

Tot slot: de keurmeester hecht er veel waarde aan dat de toon zuiver is.

DE PUNTEN DIE BIJ DE TOEREN VERMELD STAAN ZIJN GEBASEERD OP DE STANDAARD VOOR DE TIMBRADO ORIGINAL.
BIJ DE TIMBRADO FLOREADO WORDEN ANDERE WAARDEN AAN DE TOEREN TOEGEWEZEN.

Klik op de toer om deze te beluisteren.


Timbres               
 

Variaciones rodadas.

 Een rollende toer die wordt gevormd door de R en de klinkers E U  ofO. Het is belangrijk dat ook deze toer zuiver klinkt.  Ook hier geldt dat de toer het mooiste is als hij aanzwelt even op gelijke hoogte blijft en weer afzwakt. De overgang van de ene grondtoon naar de andere grondtoon geeft  een bijzonder mooie klank. De Timbrado zingt de toer met een geopende snavel, brengt de rollen korter en laat de medeklinkers duidelijk horen, waarbij de snavel een klein beetje open staat.  We moeten dus de ro-ro-=ro, ru-ru-ru of roe-roe-ro/e duidelijk horen.

Klik op de toer om deze te beluisteren.
 
Klik op de toer om deze te beluisteren.
 

Timbre de aqua.

Deze toer herken je aan de klinkers I samen  met de medeklinkers B G L W.  Er moet voldoende water op zitten anders is de toer minder waard.  Het is een afgezette toer. Blibliblibli gligligli. 9 punten.

 

Cascabel

Afgezette toon, Medeklinkers L en N en de klinker I LInlinlin. 9 punten Klein klokje

Klik op de toer om deze te beluisteren.
 

Floreos.

In de floreos (versieringen) kunnen alle klinkers en medeklinkers voorkomen. Het is een afgezette toer. Het komt er op neer dat alles wat je niet als toer kunt benoemen, onder floreos valt. Omdat je bij de floreos van alles kunt horen, krijgt de toer 27 punten.Floreos.

In de floreos (versieringen) kunnen alle klinkers en medeklinkers voorkomen. Het is een afgezette toer. Het komt er op neer dat alles wat je niet als toer kunt benoemen, onder floreos valt. Omdat je bij de floreos van alles kunt horen, krijgt de toer 27 punten.Floreos.

In de floreos (versieringen) kunnen alle klinkers en medeklinkers voorkomen. Het is een afgezette toer. Het komt er op neer dat alles wat je niet als toer kunt benoemen, onder floreos valt. Omdat je bij de floreos van alles kunt horen, krijgt de toer 27 punten.

Klik op de toer om deze te beluisteren.
 

Floreos Lentos.

Is eigenlijk hetzelfde als bij de floreos. Het enige verschil is het ritme. Bij de floreos lentos moet het rite onderbroken. Het is eigenlijk het mooiste wat een Timbrado kan brengen. Een mooi langzaam lied. 27 punten

Klik op de toer om deze te beluisteren.

 

Campana.

Doet denken aan klokken die worden geluid.  De Timbrado brengt deze toer met een afgebroken geluid. Je hoort twee geluiden.  De eerste is de hoogste en de tweede klinkt als een echo. De toer klinkt als tan,tan,tan ,tian,tian,tian, tionk,tionk,tionk, tonk,tonk, tonk, tang,tang,tang. Het mooiste is als de toer op nk ipv ng eindigt . 9 punten

Klik op de toer om deze te beluisteren.
 
 

De cloqueos

Deze toer hoor je vaak en varieert heel sterk. Eigenlijk kunnen de cloqueos met alle letters van het alfabet worden voorgedragen. Bloc, bloc,   clok,clok, cloek,cloek, soc,soc, doc,doc..  De variaties en de mogelijkheden waarop deze toer kan worden gebracht zijn ontelbaar. Het mooiste is  als je een grote variatie aan klokgeluiden hoor. Dan ook nog dalend, stijgend etc. De langzame klanken zijn het mooiste. 18 punten

Klik op de toer om deze te beluisteren.
 
Castanuela
 
Een afgezette toer die lijkt op de castagnettes die in Spanje bij sommige dansen 
 
worden gebruikt. Het geluid klinkt hol De medeklinkers bestaan uit C, L K, en
 
de klinker A. Dus clak clak, claclacla. HIj lijkt op de cloqueos maar is vaak iets
 
sneller. Het is een toer die je niet vaak meer hoort.
 
Klik op de toer om deze te beluisteren.
 

 Variaciones Conjuntas

Bij deze toer kun je twee of meer toeren tegelijk horen.  Uiteraard moeten het wel de toeren zijn die de Timbrado hoort te zingen.

Deze toer maximaal 27 punten

Klik op de toer om deze te beluisteren.

Variaciones Conjuntas

 

Agua lenta.

Ook hier weer de B G L W en de klinkers A I O Oe. Denk aan een druppelende kraan boven een half gevulde emmer water. Het is een discontinue toer.18 punten. Blob blob, bloe, bloe of bloei, bloei, gloeb, gloeb

Klik op de toer om deze te beluisteren.
 

Agua semiligada.

Ook een afgezette toer met dezelfde medeklinkers maar de klinkers zijn A O Oe. Dus blablablabla, blobloblo of blublublu. Soms een D op het eind. 9 punten. Dus geen i want dan wordt het weer een timbre de aqua

Klik op de toer om deze te beluisteren.
 
Negatieve toeren:
 
Rascada oftewel schurende klank. Hoor je vaak bij de roltoeren. De R is veel sterker dan de  klinker en dat geeft dan een schurend geluid.
Klik op de toer om deze te beluisteren.
 
Estridencias oftewel scherpe klank. Dit ontstaat als de toon te hoog of te schel is.
Klik op de toer om deze te beluisteren.
 
Nasalidad oftewel neusklank. Denk maar aan iemand die verkouden is en door de neus praat. Bij deze toer hoor je de medeklinkers teveel zoals bijvoorbeeld de G.
Klik op de toer om deze te beluisteren