Facebook etiquette

De Spanish Timbrado Society en de Social Media. Richtlijnen nodig?
 

De Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je hobby en kunnen bijdragen aan een positief imago van de Spanish Timbrado Society, de hobby of de vereniging waarbij je bent aangesloten. Het delen van informatie en kennis met mensen of groepen waarmee op traditionele wijze nauwelijks communicatie mogelijk was kan absoluut leiden tot een betere hobbybeleving.
 

Net als bij de opkomst van e-mail en internet ontstaan er ook nu vragen bij het gebruik van social media. Om verschillende denkbeelden over het gebruik van social media niet te laten leiden tot misverstanden is  het goed het onderstaande te bedenken:

Bedenk dat…

 • Het gebruik van de social media ‘real time’ gebeurt. Een druk op de knop en jouw bericht staat direct online.
 • Online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is niet eenvoudig om informatie naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed wat je wil laten overkomen in tekst, beeld en geluid – en dan niet alleen voor dat ene moment of vanuit de emotie.
 • Nieuwe kwekers vaak google gebruiken om uit te zoeken wie nog meer de Timbrado kweken of welke verenigingen er zijn. Het kan dus beslist een verkeerde indruk wekken
 • Het not-done is om eenmaal geplaatste berichten zomaar te verwijderen. Met een druk op de knop (real time) worden ook foute berichten direct online geplaatst. Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten per definitie te wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt. Geef bij verwijdering een goede reden maar beter is om foutieve berichtgeving te voorkomen. Bezint eer gij begint!
 • Je ook rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde beeld-, auteurs- en citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de maker, andermans werk te publiceren. Schending van deze wet kan je een boete opleveren van honderden euro’s.
 • Sociale omgangsvormen online net zo goed gelden als offline. Respecteer degene tot wie je je richt. Laster, foutieve berichtgeving, veronderstellingen, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen dient te worden gerespecteerd.
 • Als je vind dat je moet reageren op tekst van anderen dan moet je je beseffen dat alleen je mening geven, zonder onderbouwing daarvan, de discussie vervuilt en dat dit meer zegt over de schrijver van de reactie dan over de schrijver van de tekst.
 • Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde teksten, kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de Spanish Timbrado Society.
 • Uw gedrag op de groep van de STS kan opgevat worden als zijnde representatief voor de Society, dit terwijl het in feite uw eigen privé-mening is.
 • Leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze publiceren op de social media die gebaseerd zijn op user-generated content. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal zijn, met alle gevolgen voor hun privacy maar ook voor de privacy van anderen waarnaar zij refereren.
 • Wanneer een online discussie dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ontspoort is, kan het nodig zijn dat de verantwoordelijke van de groep corrigerend zal optreden.
 • Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken zijn met de Society is het verstandig contact te zoeken met het bestuur.