Liga-reglement

 

Op onze laatste bijeenkomst is er gesproken over de LIGA voor komend seizoen. Zoals u al had vernomen is er een nieuwe opzet gemaakt en dit is op onze laatste bijeenkomst goedgekeurd. Komend jaar spelen we de LIGA met deze nieuwe opzet, tijdens de jaarvergadering van 2020 zullen we deze gezamenlijk evalueren.

Er wordt een klassement opgesteld over 3 vogels. Van elke vogel wordt de beste uitslag genomen. Dit totaal wordt dan bij elkaar opgeteld. Om hier een extra uitdaging in te verwerken moet aan het begin van het wedstrijdseizoen een vogel worden aangewezen. Deze vogel telt dan sowieso mee in het klassement, ook als deze niet goed scoort.Kwekers die zowel Floreado als Original vogels inzenden dienen dus 2 vogels aan te wijzen. Eindigen 2 kwekers op een gelijk aantal punten, dan wordt er eerst gekeken naar de aangewezen vogel. Vervolgens kijken we naar de strafpunten en tot slot de siertoeren. Is het dan nog gelijk, dan hebben we 2 winnaars. Er zal een klassement komen voor de Original en de Floreado.

De huidige criteria ten aanzien van het aantal deelnemers op een wedstrijd (minimaal 5) en het aantal vogels (minimaal 35) blijft gehandhaafd. Ook blijft onze eigen wedstrijd de STS Utrecht een verplicht onderdeel.

Voorbeeld:
Kweker 1 heeft 5 vogels gekweekt met de ringnummer 10, 12, 14, 15 en 18. Hij (of zij) denkt dat vogel 12 de beste is en wijst deze aan. De kweker speelt 3 wedstrijden, namelijk STS Utrecht (A), Dordrecht (B) en de internationale wedstrijd in Belgie (C). De scores van de vogels zijn als volgt:
nummer 10: A 86   B 88    C NG
nummer 12: A 87   B NG   C NG
nummer 14: A 89   B 88    C 90
nummer 15: A 88   B 88    C 89
nummer 16: NG     B 87    C 88
Vogel 12 is aangewezen en scoort 87 punten. Vogel 14 scoort het hoogst met 90 punten en vogel 15 daarna met 89 punten. In totaal scoort deze kweker dus 286 punten voor de LIGA.

Kweker 2 heeft 3 vogels gekweekt met ringnummer 33, 44, 50. Hij doet mee met de STS Utrecht (A) en het NK (B). Hij wijst vogel 33 aan omdat hij denkt dat die het beste gaat scoren. Dit zijn zijn uitslagen:
nummer 33: A 88   B 87
nummer 44: A NG  B 89
nummer 50: A 89   B 88
In totaal scoort deze kweker dus ook 286 punten (88+89+89). Er wordt nu gekeken naar de aangewezen vogel. Kweker 1 scoort dan 87 punten en kweker 2 88. Kweker 2 zou in dit voorbeeld de LIGA winnen.

 Eerdere gemaakte afspraken zoals hieronder beschreven blijven gehandhaafd.

 Artikel 1
Elk jaar wordt deze competitie, tussen de leden van de Spanish Timbrado Society, opgezet om de resultaten te vergelijken en de beste in Nederland gekweekte Timbrado's te kunnen waarderen en erkennen. U dient dus allereerst lid te zijn van de Spanish Timbrado Society Nederland alvorens u mee kunt doen. 

Artikel 2. 
De wedstrijden/concoursen waar punten behaald kunnen worden, dienen georganiseerd te zijn door organisaties welke erkend zijn door de Confédération Ornithologique Mondiale (C.O.M.).  De timbrado's dienen volgens de internationale standaard voor Spanish Timbrados van de Confédération Ornithologique Mondiale (C.O.M.) te worden beoordeeld. Men dient deelgenomen te hebben aan de eigen wedstrijd van de Spanish Timbrado Society Nederland.

Artikel 3.
Ter verificatie van ingediende scores kan de LIGA commissie (een goed leesbare kopie van) de keurlijst(en) of een kopie van de catalogus waarin de puntenwaardering vermeld staat, ter inzage vragen. Een kweker is er zelf (eind)verantwoordelijk voor dat de juiste gegevens in de LIGA geregistreerd worden. Aanmelding van de punten geschied door middel van het aanmeldformulier op de website. Bij gelijke stand wordt er eerst gekeken naar de aangewezen vogel daarna wordt er naar de siertoeren gekeken.

Artikel 4.
Punten voor de Liga kunnen behaald worden tijdens concoursen / wedstrijden welke voldoen aan de volgende criteria:
1. Minimaal 5 inzenders zijn voor deze wedstrijd ingeschreven én
2. Minimaal 35 timbrado's zijn voor deze wedstrijd ingezonden.
De scores dienen van zogenaamde A-vogels te zijn.
( A vogels zijn vogels uit van afgelopen jaar en B-vogels die ouder zijn of geen eigen kweekring dragen. Deze doen dus niet mee bij de Liga)
 

Artikel 6.
Elke deelnemer dient zelf de uitslagen van de wedstrijden aan te melden. De sluitingsdatum van inschrijving wordt elk jaar tijdig bekend gemaakt.

Artikel 7.
De eindbeoordeling en prijsuitreiking zal plaats vinden op de 1e bijeenkomst in het nieuwe jaar.
 

Artikel 8.
Beslissingen genomen door de organisatie van de LIGA staan niet ter discussie.

  Utrecht,  Oktober 2019.