Over Ons informatie

Er wordt voortdurend naar de meest optimale bestuursvorm voor een toekomstbestendige vereniging. Wij vinden het belangrijk een club te vormen voor en met mensen die de Timbrado nauw aan het hart dragen en die met elkaar op respectvolle manier de hobby invulling willen geven. Download hier onze promotiefolder.

Op dit moment worden de bestuursfuncties als volgt ingevuld door: 

Een dagelijks bestuur:  
Voorzitter: Cees Sprangers e-mail: voorzitter@timbrado.nl
Secretaris: Matthew Sprangers e-mail: secretaris@timbrado.nl
Penningmeester: Sjef de Wit e-mail: penningmeester@timbrado.nl

Het managementteam bestaat uit het dagelijks bestuur plus de kaderleden:

Lokatiemanagement:  Thijs van Straalen e-mail: locatiemanager@timbrado.nl
       
Materiaalbeheer: Vacant e-mail: materiaa l@timbrado.nl
Webmaster: Cees Sprangers e-mail: webmaster@timbrado.nl

Kascontrolecommissie:
Thijs van Straalen
Leo Raven

Ereleden:
Dhr. Th. (Theo) L. Beerenfenger sr
Mevr. E. (Erlijn) Eweg
Harry Smit

Lid van verdienste:
Thijs van Stralen.

Door het opleidingsprgamma van de Society zijn er keurmeesters gecertificeerd:
Dhr. Th.L. Beerenfenger sr (niet meer actief)
Mevr. E. Eweg (niet meer actief)
Dhr. P.C. Hagenaars (niet meer actief)
Dhr. M. Pardo del Rio (niet meer actief)
Dhr. H. Smit ( deels actief)
Dhr. Th. van Straalen
Dhr. M.G. Sprangers
Dhr. C.J.G.M. Sprangers


Thuislokatie:
Rijndijk 11
3583 LG Utrecht
Voor een routeplanner (klik hier)

Organisatie
Onze statuten (klik hier)
Ons Huishoudelijk Reglement (klik hier)
Onze organisatiestructuur (klik hier)