Regio Bank

13-06-2017 08:29

Beste Leden,
Wij vinden het belangrijk dat we als bestuur verantwoord omgaan met de door u betaalde contributiegelden. Onze penningmeester heeft berekend dat de kosten bij de Rabobank steeds hoger werden en dat het goedkoper kon. Na goedkeuring heeft hij inmiddels een rekening geopend bij de regiobank en is de rekening bij de Rabobank beëindigd. Wilt u wanneer u de bankgegevens standaard in uw betalingssysteem had opgeslagen deze a.u.b. aanpassen. Alle betalingen t.a.v. de Society dienen op het nieuwe nummer betaald te worden. Regiobank NL 55RBRB 0955 3804 64 t.n.v. The Spanish Timbrado Society te Venhuizen. Met dank voor uw medewerkiin