Bijeenkomst jaarvergadering 3-2-2018 en de Prijsuitreikingen.

22-02-2018 09:43

Op onze jaarvegadering (verslag)van 3 februari hebben we vernomen dat er een naamsverandering tot stand is gekomen t.a.v. onze Timbrado's. De Spanish Timbrado classico wordt vanaf nu benoemd als Spanish Timbrado Original. De Spanish Timbrado discontinue wordt Spanish Timbrado Floreado. Dit betekent dat de benaming intermediar die ook wel gebruikt werd niet meer gebruikt wordt. Deze vogels vallen onder de Spanish Timbrado Original. We zullen de vogels in Nederland benoemen als Spaanse Timbrado Original en Spaanse Timbrado Floreado. Deze benamingen geven de zangrichting van de vogel aan. Tot op heden werden in Nederland beide zangrichtingen gekeurd met het zelfde keurbriefje. Vanaf heden krijgen ze ieder een eigen keurbriefje en hebben we tevens te maken met 2 disciplines tijdens de wedstrijden. Inmiddels is er door diverse mensen input gegeven t.a.v. de layout van de nieuwe keurbriefjes. U kunt die bekijken door op de volgende links te klikken.  Keurbriefje Origina l. Keurbriefje Floreado. Het jaarverslag 2017 is besproken.  We hebben het Liga regelement aan aangepast. Thijs werd in het zonnetje gezet voor zijn bewezen diensten. We hadden de Tombola. We hadden de Prijswinnaars van de wedstrijd in Dordrecht. Onze eigen wedstrijd van de Society kende ook zijn  winnaars . Als kers op de taart uiteraard de Liga Winnaar 2018. Een kort verslag van deze dag is op is te lezen onder volgende link (verslag).