Jaarvergadering 2-2-2019

05-02-2019 09:43

We hadden 2 februari onze jaarvergadering. N.a.v. van het jaarverslag van 2018 kregen we een goed beeld hoe we afgelopen jaar bezig zijn geweest en welke invullingen we op onze bijeenkomsten hadden. Het was goed te vernemen dat buiten dat er vorig jaar 1 lid opgezegd had er 6 nieuwe leden bijgekomen zijn.  De penningmeester gaf ons openheid over de financieële situatie van de society. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en het zag er allemaal goed uit. We hebben samen gekeken naar de invulling van de bijeenkomsten voor het komende jaar. Vanuit de leden kwam het voorstel om een keer bij de firma Heeshakkers te gaan kijken. De secreatis gaat dit verder onderzoeken. De invullingen zullen binnen kort op de website te vinden zijn. De voorzitter werd herkozen voor de komende 3 jaar. In 2020 gaan we een wedstrijd organiseren samen met de Belgische Society. Deze zal plaatsvinden centraal tussen Bocholt en Utrecht in. Er zal gekeurd worden door een spaanse keurmeester. We hebben gesproken over de invulling van de Liga voor komend jaar/jaren. Het gegeven is dat we niet zoveel wedstrijden meer hebben en toch graag een stimulans aan de kwekers willen geven d.m.v. een onderlinge wedstrijd. Vanuit de leden kwam het idee naar voren om te gaan spelen om de 5 beste vogels in de wedstrijden. Het bestuur heeft de opdracht gekregen om dit verder uit te gaan werken en zo tot een voorstel te komen. We hebben een heerlijke lunch genoten bestaande uit een kop soep en een heerlijk bord boerenkoolstampot met worst. Na de middag hadden we de prijsuitreiking van de Liga en onze wedstrijd van 1 december. Alle winnaars nogmaals gefeliciteerd. Eric Buizer was aanwezig namens de Technische comissie zang. Hij vertelde dat men bezig is om 1 grote zangwedstrijd te gaan organiseren van Harzers, Waterslagers en Timbrado's. Deze komt dan i.p.v. de bondswedstrijd in Zwolle. Lokatie zal w.s. Urk worden. Wedstrijd ziet er als volgt uit. Donderdag vogels inbrengen-vrijdag keuren-zaterdag vogels afluisteren en uitkooien.We horen hier in de toekomst meer over. Door Eric werd aan de 2 nieuwe keurmeesters hun diploma overhandigd. Na deze geslaagde dag hopen we iedereen weer te mogen ontmoeten op de volgende  bijeenkomst op 6 april.