Jaarvergadering 1 Februari 2020

04-02-2020 10:03

We hadden dit jaar een goede opkomst en daarnaast nogeens 14 afmeldingen hetgeen betekend dat er een groeiende betrokkenheid van de leden is binnen de Society. Nadat de voorzitter een terugblik gaf over 2019 besprak hij het zuiver houden van de bloedlijnen dit op de juiste wijze vertalen binnen Zooeasy (klik hier) om dit artikel te lezen. Iedereen kon zich erin vinden en gaat hiermee werken. Vervolgens hebben de secreataris en de penningmeester hun verslag gedaan. We hadden tussen de middag een geweldige lunch die tot stand gekomen was doordat diverse mensen hun handen uit de mouwen hadden gestoken. Na de lunch hadden we de Tombola waarna diverse leden weer de nodige prijzen in de wacht wisten te slepen. De middag stond in het kader van de prijsuitreiking van de Wedstrijd in Dordrecht en van onze eigen Society. Uiteraard werd ook de prijs voor de Liga uitgereikt die dit jaar in 2 disciplines gespeeld werd. Al met al een geweldige dag om op terug te zien.