De verschillen in toonregisters van de Spanish Timbrado zangkanarie!

11-10-2015 22:05

Anno 2015 wordt ons regelmatig gevraagd wat nu het verschil is tussen een echte discontinue vogel en echte classico's en/of intermediaire vogels. Zelfs heeft men gemeend dat deze zogezegde verschillende soorten Timbrado's ook wellicht in aparte klassen zouden moeten worden ingezonden op de wedstrijden.

Het vraagprogramma zou dan ook aangepast moeten worden.

(Lees hier het hele artikel!)