Aanpassing reglement Liga

30-10-2019 10:18

Beste lezers.

N.a.v. ervaringen van de Liga vorig jaar hebben in de jaarvergadering een nieuw voorstel gelanceerd. Dit voorstel is aangenomen op de bijeenkomst van 5 oktober 2019. Reden is dat men niet verplicht is aan meerdere wedstrijde deel te nemen en dat de kweker die maar 
3 mannetjes gekweekt heeft ook deel kan nemen aan de Liga. De nieuwe afspraken vindt u onder menukopje Liga reglement.