Aanpassing agenda 2017

01-03-2017 10:05

Beste Leden, 
Op de vergadering van 4 februari hebben we aangegeven dat we naar een groter aantal bijeenkomsten willen dit jaar dat er momenteel op 
op de planning staan. We hebben tot aan de vakantie 2 data kunnen toevoegen. Aanvullende data voor na de vakantie zullen we u mededelen wanneer deze bekend zijn. Voor meer informatie verwijs ik u naar de agenda.