Bijeenkomst 4-11-2017

07-11-2017 10:20

Vandaag hadden we een geweldige bijeenkomst. Leuke opkomst  13 mensen en enige afmeldingen. We zien nieuwe mensen in ons midden die erg enthousiast zijn. Leuk om mensen op weg te helpen met de kennis die we samen bezitten. We hebben eerst een rondje gedaan m.b.t. de training. Heb je al vogels opgekooid en ben je al aan het trainen. Daarna heeft Thijs ons meegenomen in het vervolg van de zangwereld van onze Timbrados. Vorige keer hebben we de toeren:Timbre, Rodadas, Cloques en Camapana behandeld.. Vandaag kwamen drie watertoeren aan de orde Timbre de Aqua, Aqua Lenta, Aqua Semiligada en Cascabel. Thijs wist ons duidelijk te inspireren en had goede tips hoe deze toeren te herkennen. Wederom had hij een aantal vragen gemaakt om onze kennis van de Timbrado te testen. Leuk was dat n.a.v. deze vragen er goede gesprekken en ervargingen van de kwekers aan de orde kwamen. Na een overheerlijke lunch hebben we vogels beluisterd die door diverse leden meegenomen waren. We merken wel dat het nog vroeg is en dat sommige vogels die de dag ervoor pas opgekooid waren nog niet erg zanglustig zijn. Deze keer waren we vroeger begonnen en zijn om 14.00 uur gestopt omdat enkele keurmeesters in opleiding een tentamen hadden. Deze zijn met goede beoordelingen afgesloten. Iedereen is nu gefocust op de komende wedstrijden en we hopen allemaal dat onze vogels leuk gaanm scoren. Succes met de traning en tot 16 december op onze wedstrijd.