Leden pagina's
Een lid van de Society krijgt de beschikking over één pagina om zijn Timbrado hobby te promoten en de bezoekers kennis met hem of haar te laten maken.
De layout en inhoud wordt in overleg samengesteld. Men kan hier geen rechten of plichten aan ontlenen.
De pagina moet als een pdf bestand aangeleverd worden.
Nadat het bestand is aangeleverd wordt het bestand geplaatst op de site en krijgt het lid toegang tot zijn bestand om het aan te passen.
De Spanish Timbrado Society behoudt zich het recht de pagina aan te passen en/of te verwijderen zonder opgaaf van redenen.

Momenteel zijn de volgende Leden pagina's online