De Timbrado
  • Hier vindt u:
  • De geschiedenis van de Timbrado
  • Over de verzorging
  • Over de Voeding
  • Ziektes
  • Erfelijkheid
  • Training en Selectie


Wilt u zelf een stuk schrijven aangaande de timbrado, en het publiceren op de site,
Stuur het op naar onze email adres. -->>E-mail<<--
Wij zullen dan na overleg beslissen of uw aangedragen stuk op de site gepubliceerd wordt.